Tilskud fra Sygesikringen

For at få tilskud fra den offentlige sygesikring til psykologhjælp skal man have en henvisning fra en praktiserende læge.

Den offentlige sygesikring dækker i nogle tilfælde 60% af udgiften til psykologsamtaler. Læs mere om regler for tilskud og de kriterier der gælder for henvisning på Region Hovedstadens hjemmeside.

Sygeforsikring “danmark” giver tilskud til medlemmer.