Fortrolighed og databeskyttelse

Som psykologer er vi omfattet af EU’s databeskyttelsesforordning, lov om databeskyttelse i Danmark og sundhedslovens bestemmelser om behandling af personoplysninger.

Alle psykologsamtaler og alle henvendelser omkring samtaler er omfattet af tavshedspligt. Du kan læse om psykologers tavshedspligt i § 21, stk. 2 i lov om psykologer m.v.

Oplysninger om patienter og om samtaleforløb kan blive udvekslet med Region Hovedstanden og med den praktiserende læge der evt. henviser patienten til psykolog. Lægen og regionens administration er også omfattet af tavshedspligt.

Når du henvender dig omkring en samtale, og når du påbegynder et samtaleforløb, registrerer jeg visse oplysninger om dig. Her er en oversigt over, hvilke oplysninger det drejer sig om, hvor de bliver opbevaret, og hvornår og hvordan de slettes igen.


Telefon, SMS & email

Når du ringer, indtaler en besked på min telefonsvarer eller skriver til mig via SMS eller mail, gemmer jeg beskeden indtil vi har talt sammen eller truffet en aftale. Derefter sletter jeg beskeden.

Jeg sletter oplysninger om det telefonnummer der er ringet fra, fra min telefons opkaldshistorik, og jeg sletter indtalte beskeder, SMS’er og mails.

En liste med telefonnumre fra samtaler og sendte og modtagne beskeder bliver gemt i den webtjeneste der er knyttet til mit telefonabonnement. Herfra bliver de automatisk slettet efter et år.

I nogle tilfælde kan referencer til samtaler eller beskeder indgå i den journal jeg fører omkring et samtaleforløb.


Patientjournal & administrationssystem

Jeg fører en journal over alle samtaleforløb. Journalen indeholder notater om spørgsmål og emner, vi kommer ind på i løbet af en samtale.

Journalen opbevares elektronisk i en webbaseret tjeneste til administration af en psykologpraksis. I dette system er også registreret kontaktoplysninger om dig, hvis du har haft et samtaleforløb hos mig.

Jeg har indgået en databehandleraftale med firmaet bag tjenesten; dette sikrer bl.a. at oplysningerne registreret i systemet bliver opbevaret sikkert og forsvarligt.

Journaler og alle kontaktoplysninger bliver slettet fra systemet når de er mere end fem år gamle.


Hvis du oplever en utilsigtet hændelse i klinikken, kan du indberette den til Styrelsen for Patientsikkerhed. Se vejledning her.