Eksistentiel psykologi

Ligeværdig dialog

I den professionelle eksistentielle samtale forsøger man altid at skabe en ligeværdig dialog, der tager udgangspunkt i dine personlige oplevelser.

Din egen beskrivelse af din livsverden og dine vanskeligheder danner udgangspunkt for det terapeutiske arbejde.

I dialogen forsøger vi i fællesskab at belyse og forstå de betydningsfulde faktorer, der har indflydelse på din aktuelle situation.

Målet er at udvide dine handlemuligheder, så du med tiden selv kan løse dine problemer og skabe positiv forandring.

 

Forandring

Når man begynder i et samtaleforløb, har man ofte et ønske om hurtig forandring, der “får problemerne til at forsvinde her og nu”.

Forandring begynder med at man accepterer sin situation, som den er.

Den sker i mange tilfælde gradvist og umærkeligt og viser sig som større livsglæde og energi og en mere tydelig fornemmelse af at kunne være sig selv.

 

Udbytte

Din oplevelse af dårlig trivsel eller af at sidde fast i en bestemt problemstilling eller relation hænger ofte sammen med din måde at tænke om dig selv og din omverden på.

Eller det kan handle om et uløst dilemma, som du ikke er dig bevidst.

Jeg hjælper dig til at blive bevidst om dine tankevaner, så du med tiden selv kan ændre uhensigtsmæssige vaner.

 

Spørgsmål og opgaver

I processen vil jeg ofte stille en hel del spørgsmål.

Svarene skal du komme med.

Jeg vil også stille forskellige opgaver, når det er relevant.

Således vil du blive klædt på til selv at arbejde videre med de indsigter, som samtalerne åbner for.

 

Nogle vigtige nøgleord, som ofte dukker op i et eksistentielt terapiforløb er:

  • Relationer til sig selv og andre
  • Mening og meningsløshed
  • Usikkerhed og angst
  • Valg og ansvar
  • Frihed og dilemmaer
  • Tiden og døden